1位来宾
2位来宾
3位来宾
4位来宾
5位来宾
6位来宾
1间客房
2间客房
3间客房
4间客房

2-8-13 Ginza,
Chuo-ku, Tokyo
Japan 104-0061

Room Service

在舒适的客房内体验我们独特的用餐体验。您可以从丰富的餐点和饮料菜单中进行选择。我们的员工将竭诚满足您的需求或任何特殊要求–套房内的晚宴、私人露台上的浪漫用餐或家庭度假的儿童餐。

                   营业时间

  • 早餐  6:30 AM - 11:00 AM
  • 全天菜单  11:00AM - 10:00PM (10:00PM 截止点餐)
预订
抵达
离开
1位来宾
2位来宾
3位来宾
4位来宾
5位来宾
6位来宾
1间客房
2间客房
3间客房
4间客房
抵达
离开
1位来宾
2位来宾
3位来宾
4位来宾
5位来宾
6位来宾
1间客房
2间客房
3间客房
4间客房