1位来宾
2位来宾
3位来宾
4位来宾
5位来宾
6位来宾
1间客房
2间客房
3间客房
4间客房

Dirmil Mahallesi, Balyek Caddesi, NO.5A
48400 Yalikavak Bodrum/Muğla, Turkey

+90 252 311 3131

Kitchen

预订

灵感源自当地的厨房(Locally inspired Kitchen)探索土耳其海岸的风味,为您带来真正的社区风味。土耳其名厨 Osman Sezener 用最新鲜的鱼类和肉类,以及从酒店自有花园和当地农场采购的香草、沙拉和蔬菜,让食客沉浸在充满活力的当地美食中。

                   营业时间

  • 工作时间  7PM – 12AM
预订
抵达
离开
1位来宾
2位来宾
3位来宾
4位来宾
5位来宾
6位来宾
1间客房
2间客房
3间客房
4间客房
抵达
离开
1位来宾
2位来宾
3位来宾
4位来宾
5位来宾
6位来宾
1间客房
2间客房
3间客房
4间客房