1位来宾
2位来宾
3位来宾
4位来宾
5位来宾
6位来宾
1间客房
2间客房
3间客房
4间客房

500 Channelside Dr, Tampa, FL 33602

+1 (813) 221-4600

Pool Bar

这里是池畔休闲度假的首选之地,可将坦帕市中心的美景尽收眼底。周末,热带绿洲将变身为激情四射的晚间鸡尾酒会,顶级 DJ 将为您带来美妙的音乐。

                   营业时间

  • 每日开放 
  • 周日至周四  11:00 AM - 10:00 PM
  • 周五&周六  11:00 AM - 12:00 AM
预订
抵达
离开
1位来宾
2位来宾
3位来宾
4位来宾
5位来宾
6位来宾
1间客房
2间客房
3间客房
4间客房
抵达
离开
1位来宾
2位来宾
3位来宾
4位来宾
5位来宾
6位来宾
1间客房
2间客房
3间客房
4间客房